NEP is de hosting partner van Graphit. De cloud services van NEP zijn ontwikkeld voor organisaties die gefaseerd de stap richting de cloud willen maken: een geleidelijke transformatie naar een flexibel en schaalbaar model. De verwachtingen van eindgebruikers ten aanzien van IT liggen steeds hoger, applicaties moeten 24/7 beschikbaar zijn; op elk device en vanaf elke locatie. De flexibiliteit, elasticiteit, beschikbaarheid en mate van automatisering die de cloud services van NEP The Netherlands bieden, ontzorgen en passen bij elke organisatiefase.